Retejo por preparlaboroj cele al la Esperantologia Konferenco 2017

 

Kadre de la 102a Universala Kongreso de Esperanto

Seulo, Korea Respubliko 2017-07-22 ĝis 2017-07-29

Sub la aŭspicio de Universala Esperanto Asocio (UEA)

kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)

 

Ekde la 63-a UK en Varno CED organizas la Esperantologian Konferencon en la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Ili traktas plej diversajn temojn en la scienca esplorado de Esperanto kaj planlingvistiko.

 

Esperantologia Konferenco 2017:

Esperantologio: Pli profunde kaj pli vaste

 

Kie: Salono Lapenna (tria etaĝo, ĉambro 303), Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj, Seulo

Kiam: Jaŭdon, la 27an de julio 2017

Je kioma horo:

Parola sesio komenciĝos je la 09:00 kaj daŭros ĝis la 13:00.